ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΜΑΣ
Σε κάθε γειτονιά της πόλης συζητάμε και αφουγκραζόμαστε τους πολίτες που ζητούν αλλαγή πολιτικών και νέα πρόσωπα που θα είναι αποτελεσματικοί και διεκδικητικοί για τους πολίτες. Αυτοδημιούργητους ανθρώπους με χιλιάδες ένσημα και χρόνια εργασίας πολιτικούς που είναι επαγγελματίες με χρόνια εργασίας και όχι επαγγελματίες πολιτικούς !
Μαζί όλοι θα κάνουμε την πολιτική αλλαγή στη πόλη και με νέα πρόσωπα που έρχονται για να προσφέρουν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους !