Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΗ
Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΗ

Ας ξεκινήσουμε από τα αυτονόητα φωτίζοντας σωστά τα υπάρχοντα μνημεία μας και ας είναι καθαρά μετά  βλέπουμε.

Οι άξονες στους οποίους στηρίζεται ο προγραμματισμός είναι:
• Βελτίωση και δημιουργία νέων τουριστικών υποδομών: Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το σχεδιασμό ολοκληρωμένων τουριστικών ζωνών ειδικού ενδιαφέροντος καθώς και το συνολικό πλάνο τουριστικής μετακίνησης, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς
• Διαχείριση των επισκεπτών: Λειτουργία τουριστικού περιπτέρου (info kiosk) στην πλατεία Αριστοτέλους και τοποθέτηση δεύτερου περιπτέρου στο Λευκό Πύργο
• Προβολή της πόλης στο εξωτερικό και το εσωτερικό: Ενίσχυση της διπλωματίας των πόλεων με έμφαση στον εμπορικό και επενδυτικό τομέα, τον εκπαιδευτικό τουρισμό και με στόχευση στις λεγόμενες «ώριμες αγορές» (Άμστερνταμ, Μιλάνο, Μόσχα, Παρίσι, Κολωνία κ.ά.). Παράλληλη οργάνωση Fam trips (ταξιδιών εξοικείωσης) και Press Trips (δημοσιογραφικών αποστολών) από το εξωτερικό και την Ελλάδα
• Ενέργειες προώθησης και προβολής: Εκδόσεις, θεματικά έντυπα, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, καταχωρήσεις στον Τύπο, • Συμμέτοχη σε τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό
• Εναλλακτικές θεματικές τουριστικού ενδιαφέροντος: Προώθηση νέων και παλαιότερων φεστιβάλ Συμμετοχή στο World Tourism Cities Federation (WTCF), «άνοιγμα» στην αγορά της Κίνας και συμμετοχή σε δυναμικά δίκτυα πόλεων όπως το European Cities Marketing, θεματικός τουρισμός (ιστορικός – επετειακός, εκπαιδευτικός, γαστρονομικός, θρησκευτικός, τρίτης ηλικίας κ.ά.)
• Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την παράγωγη και διακίνηση τοπικών τουριστικών προϊόντων
• Στήριξη συμμετοχικών δομών, όπως ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης και το Γραφείο Συνεδριακού Τουρισμού (TCB) και διαβούλευση για την απόκτηση οικονομικής αυτοτέλειας με στόχο την πολιτική προβολής και τουριστικής διαχείρισης της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης
• Συντονισμένες ενέργειες για τροποποιήσεις του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου για την εθνική τουριστική πολιτική
• Ανάπτυξη της τουριστικής συνείδησης των δημοτών
• Συνέργειες - επικοινωνία με όμορους δήμους
• Συνεργασία με φορείς και ιδιωτικούς εταίρους (Υπουργείο Τουρισμού, ΕΟΤ, ΕΕΘ, Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης κ.ά.)
Η μετακίνηση των τουριστών, οι υποδομές, η τοπιογραφία, οι ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, απαιτούν αναβάθμιση. Σε ένα τέτοιο φιλόδοξο στόχο συνολικής ανάτασης, είναι λογικό να μην μπορεί να ανταπεξέλθει μόνος του ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Απαιτούνται και επιδιώκονται συνεργασίες με τους φορείς τουρισμού της πόλης, αλλά και της κεντρικής εξουσίας, για την εκπόνηση ενός επικαιροποιημένου και σύγχρονου σχεδιασμού».