Όλοι μαζί συνεχίζουμε τον αγώνα έως τις 25 Ιουνίου ! Δίπλα στην κοινωνία δίπλα στον πολίτη !
Όλοι μαζί συνεχίζουμε τον αγώνα έως τις 25 Ιουνίου ! Δίπλα στην κοινωνία δίπλα στον πολίτη !
Όλοι μαζί συνεχίζουμε τον αγώνα έως τις 25 Ιουνίου !
Δίπλα στην κοινωνία δίπλα στον πολίτη !