Ευχαριστώ από καρδιας τους πολίτες από την ανατολική και δυτική Θεσσαλονίκη που με τίμησαν με την παρουσία τους. Δεσμεύομαι να εργαστώ για όλους με αποτέλεσμα !
Ευχαριστώ από καρδιας τους πολίτες από την ανατολική και δυτική Θεσσαλονίκη που με τίμησαν με την παρουσία τους. Δεσμεύομαι να εργαστώ για όλους με αποτέλεσμα !

Ευχαριστώ από καρδιας τους πολίτες από την ανατολική και δυτική Θεσσαλονίκη που με τίμησαν με την παρουσία τους. Δεσμεύομαι να εργαστώ για όλους με αποτέλεσμα !