Συζήτηση με την Κα Δήμητρα Μακρή στη ΔΙΟΝ Τηλεόραση ,για την ενέργεια και την πράσινη ανάπτυξη.

Συζήτηση με την Κα Δήμητρα Μακρή στη ΔΙΟΝ Τηλεόραση ,για την ενέργεια και την πράσινη ανάπτυξη.