Συνέντευξη μου στο οικονομικό δελτίο ειδήσεων του one Chanel , όπου συζητήσαμε για το νέο προγραμμα επιδότησης οικιακών και αγροτικών φωτοβολταϊκών και πράσινη ενέργεια.
Συνέντευξη μου στο οικονομικό δελτίο ειδήσεων του one Chanel , όπου συζητήσαμε για το νέο προγραμμα επιδότησης οικιακών και αγροτικών φωτοβολταϊκών και πράσινη ενέργεια.

Συνέντευξη μου στο οικονομικό δελτίο ειδήσεων του one Chanel , όπου συζητήσαμε για το νέο προγραμμα επιδότησης οικιακών και αγροτικών φωτοβολταϊκών και πράσινη ενέργεια.