Συνέντευξη  μου στο κανάλι της Ναυτεμπορικής για την επιδότηση φωτοβολταικων στέγης.
Συνέντευξη μου στο κανάλι της Ναυτεμπορικής για την επιδότηση φωτοβολταικων στέγης.

Συνέντευξη μου στο κανάλι της Ναυτεμπορικής για την επιδότηση φωτοβολταικων στέγης.