Η καρδιά της Δυτικής Θεσσαλονίκης χτυπάει στον Εύοσμο!  Με το κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας.
Η καρδιά της Δυτικής Θεσσαλονίκης χτυπάει στον Εύοσμο! Με το κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας.
Η καρδιά της Δυτικής Θεσσαλονίκης χτυπάει στον Εύοσμο!
Με το κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας.