ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Προτάσεις μέσω ESCO και για λύσεις αντικατάστασης του οδοφωτισμού του οδικού δικτύου της Θεσσαλονίκης  με νέους λαμπτήρες LED με τηλεχειρισμό και αυτοματισμούς  με την μέθοδο των ESCO με ανάληψη του ρίσκου από ιδιώτες αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας κτιρίων ιδιωτικών και δημοσίων με την ίδια μέθοδο.

Η ESCO θα αναλαμβάνει με 100% χρηματοδότηση της εταιρείας :

            -  Την προμήθεια και αντικατάσταση του ενεργοβορου  οδικού φωτισμού με έξυπνα φωτιστικά              - Την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Τήλε-διαχείρισης οδικού φωτισμού

            - Την 10-15 έτη συντήρηση του δικτύου οδικού φωτισμού

Μετά την αντικατάσταση  η ESCO θα εγγυάται :

Την συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές φωτισμού ανά κάθε τύπου δρόμο

Την διατήρηση της χρωματικής απόδοσης (εφόσον το επιθυμεί ο φορέας)

H αποπληρωμή του έργου γίνεται από την εξοικονόμηση ενέργειας , αφήνοντας οικονομικό κέρδος στον φορέα από την πρώτη ημέρα της υλοποίησης 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Μηδενικό Αρχικό Κεφάλαιο και Ρίσκο για τον Φορέα (Δήμος ή περιφέρεια )  
  • Κέρδος του φορέα  από την εξοικονόμηση ενέργειας για όλη την διάρκεια της σύμβασης
  • Δημιουργία θετικών ταμειακών ροών
  • Κέρδος από οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση της ταρίφας της ΔΕΗ που θα έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση του κέρδος της επιχείρησης
  • Μείωση του αποτυπώματος CO2 του Φορέα
  • 100% Κέρδος από την εξοικονόμηση ενέργειας μετά τα χρόνια απόσβεσης και για το υπόλοιπο προσδόκιμο
  • Αναβάθμιση υποδομών δικτύου οδικού φωτισμού
  • Απελευθέρωση ανθρώπινου δυναμικού του φορέα που απασχολείται σήμερα με την συντήρηση του οδικού φωτισμού