Τα προβλήματα και οι δεσμεύσεις μου για τα σημαντικά προβλήματα της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Τα προβλήματα και οι δεσμεύσεις μου για τα σημαντικά προβλήματα της Δυτικής Θεσσαλονίκης.