Στην εκδήλωση της γραμματείας Παραγωγικων τομέων της ΝΔ στα πλαίσια του moneyshow.
Στην εκδήλωση της γραμματείας Παραγωγικων τομέων της ΝΔ στα πλαίσια του moneyshow.

Στην εκδήλωση της γραμματείας Παραγωγικων τομέων της ΝΔ στα πλαίσια του moneyshow.