Διαδικτυακή κοπή της πίτας της Γραμματείας Παραγωγικών Τομέων της Νέας Δημοκρατίας.
Διαδικτυακή κοπή της πίτας της Γραμματείας Παραγωγικών Τομέων της Νέας Δημοκρατίας.

Διαδικτυακή κοπή της πίτας της Γραμματείας Παραγωγικών Τομέων της Νέας Δημοκρατίας. Ευχή μας του χρόνου όλοι από κοντά !!