Συμμετοχή μου σε δεύτερο debate υποψηφίων βουλευτών Θεσσαλονίκης στην Βεργίνα τηλεόραση.

Συμμετοχή μου σε δεύτερο debate υποψηφίων βουλευτών Θεσσαλονίκης στην Βεργίνα τηλεόραση.