Ξεκινάμε όλοι μαζί οι συναγωνιστές να κάνουμε την Νέα Δημοκρατία ξανά αυτοδύναμη.
Ξεκινάμε όλοι μαζί οι συναγωνιστές να κάνουμε την Νέα Δημοκρατία ξανά αυτοδύναμη.

Ξεκινάμε όλοι μαζί οι συναγωνιστές να κάνουμε την Νέα Δημοκρατία ξανά αυτοδύναμη.