Στο debate υποψηφίων βουλευτών Θεσσαλονίκης
Στο debate υποψηφίων βουλευτών Θεσσαλονίκης
Στο debate υποψηφίων βουλευτών Θεσσαλονίκης με συντονιστή τον υποψήφιο δήμαρχο Σπύρο Πεγκα οποίου συνομιλεί με υποψήφιους βουλευτές των τριών πρώτων κομμάτων, για τη Θεσσαλονίκη.
Η συζήτηση έγινε για τον πολιτισμό, την εξωστρέφεια και την κοινωνική πολιτική και αναδείχθηκαν τα θέματα που απασχολούν τη Θεσσαλονίκη σήμερα και παρουσίασα το κυβερνητικό έργο αλλά και τις θέσεις του κόμματος της Ν.Δ. για την επόμενη τετραετία.