Συναντήθηκα θεσμικά με τον φίλο από παλιά Μηχανικό , Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου ,Κύριο Τσακούμη Γιώργο
Συναντήθηκα θεσμικά με τον φίλο από παλιά Μηχανικό , Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου ,Κύριο Τσακούμη Γιώργο

Συναντήθηκα θεσμικά με τον φίλο από παλιά Μηχανικό , Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου ,Κύριο Τσακούμη Γιώργο , όπου και ενημερώθηκα ενδελεχώς για τις δράσεις του επιμελητηρίου και συμφωνήσαμε στην οργάνωση εκδήλωσης ενημέρωσης των συναδέλφων μηχανικών μελών του επιμελητηριου σε θέματα ενεργειας φωτοβολταικων συστημάτων θεσμικά από τον πανελλήνιο σύνδεσμο μας οικιακών κτιριακών φωτοβολταικων.