Συνέντευξη στον ΣΚΑΙ ! Με την νίκη σε όλες και όλους τους υποψήφιους με ανανέωση στη Θεσσαλονίκη μας !  Νέα Ενέργεια για τη Θεσσαλονίκη !
Συνέντευξη στον ΣΚΑΙ ! Με την νίκη σε όλες και όλους τους υποψήφιους με ανανέωση στη Θεσσαλονίκη μας ! Νέα Ενέργεια για τη Θεσσαλονίκη !
Συνέντευξη στον ΣΚΑΙ και επαφές στο κόμμα πριν την κάλπη ! Με την νίκη σε όλες και όλους τους υποψήφιους με ανανέωση στη Θεσσαλονίκη μας !
Νέα Ενέργεια για τη Θεσσαλονίκη !