Συνάντηση με τον φίλο , πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος , Κύριο Συμεών Διαμαντίδη
Συνάντηση με τον φίλο , πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος , Κύριο Συμεών Διαμαντίδη

Συνάντηση με τον φίλο , πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος , Κύριο Συμεών Διαμαντίδη ,όπου και συμφωνήσαμε, την οργάνωση ομιλίας ,για τα μέλη του συνδέσμου ,για θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.