Στο ΑΧΕΠΑ που έχω την τιμή να είμαι στο Δ.Σ. με τον εξαιρετικό διοικητή μας Παναγιώτη Παντελιάδη, επισκέφθηκα σήμερα τους γιατρούς μας και το νοσηλευτικό προσωπικό !
Στο ΑΧΕΠΑ που έχω την τιμή να είμαι στο Δ.Σ. με τον εξαιρετικό διοικητή μας Παναγιώτη Παντελιάδη, επισκέφθηκα σήμερα τους γιατρούς μας και το νοσηλευτικό προσωπικό !
Στο ΑΧΕΠΑ που έχω την τιμή να είμαι στο Δ.Σ. με τον εξαιρετικό διοικητή μας Παναγιώτη Παντελιάδη, επισκέφθηκα σήμερα τους γιατρούς μας και το νοσηλευτικό προσωπικό !
Υποσχέθηκα και δεσμεύτηκα να κάνουμε τα νοσοκομεία μας καλύτερα και αποτελεσματικότερα για τον πολίτη !
Υγεία πρωτοβάθμια για όλους με υψηλές προδιαγραφές με τον πολίτη στο επίκεντρο !