Βιογραφικό
Βιογραφικό

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SUNWINDENERGY


ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

 

 


ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ


ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ‘’ΚΙΟΝΕΣ’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Απρίλιος 2010– Έως Σήμερα.

Ασκώ συνολικά τον έλεγχο όλων Διευθύνσεων των τμημάτων της εταιρείας και είναι υπεύθυνη για την συνολική πορεία και εικόνα της εταιρείας τόσο εσωτερικά όσο και προς τα έξω σε πελάτες συνεργάτες προμηθευτές κλπ

  Οι κύριες αρμοδιότητες του είναι:

 

• Χάραξη της Στρατηγικής της εταιρίας

• Εφαρμογή Εμπορικής Πολιτικής της εταιρίας .

• Δημιουργία Marketingκαι BusinessPlanτης εταιρίας

Διεύθυνση Εκπαίδευσηςκαι Ανάπτυξης εταιρίας

• Οριοθέτηση βραχυπρόθεσμων –μακροπρόθεσμων στόχων της εταιρίας

• Παρακολούθηση καλής λειτουργίας όλων των τμημάτων της εταιρίας και όλων των στόχων –προγραμμάτων.

• Oικονομικοί πόροι - Τραπεζικές σχέσεις -  Συμβάσεις


Φεβρουάριος 2008 – Απρίλιος 2010.

 

Γενικός Διευθυντής - Μέτοχος

  Οι κύριες αρμοδιότητες του είναι:

Διεύθυνση Marketing

• Δημιουργία Marketingκαι BusinessPlanτης εταιρίας

• Εφαρμογή Εμπορικής Πολιτικής της εταιρίας .

• Χάραξη της Στρατηγικής της εταιρίας

Διεύθυνση Εκπαίδευσηςεταιρίας

• Οριοθέτηση βραχυπρόθεσμων –μακροπρόθεσμων στόχων της εταιρίας

• Δημιουργία νέας δομής ανάπτυξης και οργάνωσης Αύξηση της κερδοφορίας της εταιρίας

• Ανάπτυξη σχέσεων και επαφών με όλους τους πελάτες –συνεργάτες-προμηθευτές

• Ανάπτυξη του πελατολογίου

• Παρακολούθηση καλής λειτουργίας όλων των τμημάτων της εταιρίας και όλων των στόχων –προγραμμάτων.

• Τυποποίηση τρόπου πώλησης

• Νέος τρόπος εκπαίδευσης προσωπικού

• Τυποποίηση εντύπων

• Αναδιοργάνωση διαδικασιών Εβδομαδιαία MeetingsΠροσωπικού

• Καθημερινή παρακολούθηση πωλήσεων Τρόποι ανεύρεσης πελάτολογίου

• Έρευνα ανταγωνισμού Oικονομικοί πόροι


Μάρτιος 2007 – Έως Ιανουάριο 2008.

Γενικός Διευθυντής Marketing

Η Γενική Διεύθυνση  έχει τις εξής αρμοδιότητες και καθήκοντα:

Εφαρμογή MARKETINGPLAN

 

• Εφαρμογή σε όλες τις εταιρίες του Ομίλου μας τεχνικών πωλήσεων και της εμπορικής πολιτικής που ασκούν για την συνεχή ανάπτυξη πελατολογίου τους.

• Ομοιομορφία και επιμέλεια όλων των διαφημιστικών ή άλλων ,όλων των εταιριών μας ,σε συνεργασία με την κάθε Διεύθυνση και το Δημιουργικό μας τμήμα.

• Επιμέλεια συνεχούς ανάπτυξης και επίβλεψης όλων των Υποκαταστημάτων μας.

• Συνεχή επικοινωνία και επιτόπια επαφή με όλους τους συντελεστές αναπτύξεως των εργασιών και εκπροσωπήσεως του Ομίλου.

• Επιβράβευση των καλυτέρων και σταθερών επί πολλά χρόνια συνεργατών και πελατών του Ομίλου.

• Ανάληψη διαφημιστικών ενεργειών, τηλεοπτικών , ραδιοφωνικών και κάθε είδους εκδήλωσης , συνεδρίου , συνεντεύξεων , δελτίων τύπου , ομιλιών ψυχαγωγικών και εορταστικών εκδηλώσεων του Ομίλου  , είτε στην έδρα  , είτε περιφερειακά σε όλη την Ελλάδα , είτε στον Εξωτερικό , τόσο για Υποκαταστήματα και Περιφερειακές Διευθύνσεις όσο και για κάθε είδους  Συνεργάτες μας.

• Δημιουργία εκπαιδευτικού κέντρου προσωπικού μας και τρίτων σε εκτός ασφαλιστικών θεμάτων πεδία εκπαίδευσης και συνεχούς κατάρτισης όλων μας.

• Δημιουργία κέντρου πληροφοριών και μηχανισμού  υποβολής αίτησης ένταξης σε επιδοτούμενα προγράμματα, και την υλοποίηση της  διαδικασίας έγκρισης και εκταμίευσης ευρωπαϊκών επιδοτούμενων προγραμμάτων τόσο για τις εταιρίες του Ομίλου .

• Συνολική και ενιαία πολιτική μας έναντι των πελατών μας με οδηγό πωλήσεων που θα μας δίνει κατευθυντήριες γραμμές και στόχους καθώς και ενιαία τιμολογιακή πολιτική.

• Δημιουργία συγχρόνων οργανωτικών και διοικητικών συστημάτων παρακολούθησης αποθεμάτων αποθήκης και συστήματος διαχείρισης αρχείων μας σε συνεργασία με την ενιαία μηχανογράφηση του Ομίλου .  


Απρίλιος 2002– έως Μάρτιο 2007.

Ιδιοκτήτης

Οι κύριες αρμοδιότητες του είναι:

• Δημιουργία Marketingκαι BusinessPlanτης εταιρίας

• Εφαρμογή Εμπορικής Πολιτικής της εταιρίας .

• Χάραξη της Στρατηγικής της εταιρίας

Συντονισμόςόλων των τμημάτων της εταιρίας

• Οριοθέτηση βραχυπρόθεσμων –μακροπρόθεσμων στόχων της εταιρίας

• Ανάπτυξη σχέσεων και επαφών με όλους τους πελάτες –συνεργάτες-προμηθευτές

• Ανάπτυξη του πελατολογίου

• Εφαρμογή Logisticsστην αποθήκη της εταιρίας

• Τυποποίηση τρόπου πώλησης

 

• Νέος τρόπος εκπαίδευσης προσωπικού

 

• Εβδομαδιαία MeetingsΠροσωπικού

 

• Καθημερινή παρακολούθηση πωλήσεων

 

• Τρόποι ανεύρεσης πελάτολογίου

 

• Έρευνα ανταγωνισμού

 

• Oικονομικοί πόροι

 

• Έξοδα Εμπορικής Διεύθυνσης


Δεκέμβριος 2001 – έως Απρίλιο 2002:

Διευθυντής MARKETING

Οι κύριες αρμοδιότητες του είναι:

Διεύθυνση Marketing

• Δημιουργία Marketingκαι BusinessPlanτης εταιρίας

• Εφαρμογή Εμπορικής Πολιτικής της εταιρίας .

• Χάραξη της Στρατηγικής της εταιρίας

Διοίκηση Ανθρώπινων πόρωνπροσωπικού 150 ατόμων

Διεύθυνση Εκπαίδευσηςεταιρίας

Συντονισμόςόλων των τμημάτων της εταιρίας

• Οριοθέτηση βραχυπρόθεσμων –μακροπρόθεσμων στόχων της εταιρίας

• Δημιουργία νέας δομής ανάπτυξης και οργάνωσης  Reengineeringτης εταιρίας

• Αύξηση της κερδοφορίας της εταιρίας

• Ανάπτυξη σχέσεων και επαφών με όλους τους πελάτες –συνεργάτες-προμηθευτές

• Ανάπτυξη του πελατολογίου

• Παρακολούθηση καλής λειτουργίας όλων των τμημάτων της εταιρίας και όλων των στόχων –προγραμμάτων.

• Εφαρμογή Logisticsστην αποθήκη της εταιρίας

• Τυποποίηση τρόπου πώλησης

 

• Νέος τρόπος εκπαίδευσης προσωπικού  

 

• Τυποποίηση εντύπων  

 

• Αναδιοργάνωση διαδικασιών Εβδομαδιαία MeetingsΠροσωπικού 

 

• Καθημερινή παρακολούθηση πωλήσεων 

 

• Τρόποι ανεύρεσης πελάτολογίου

 

•  Έρευνα ανταγωνισμού

• Oικονομικοί πόροι


Δεκέμβριος 2000 έως Δεκέμβριος 2001:

AUTOrent  A.E.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Οι κύριες αρμοδιότητες του είναι:

• Δημιουργία Marketingκαι BusinessPlanτης εταιρίας

• Δημιουργία νέας δομής ανάπτυξης και οργάνωσης  Reengineeringτης εταιρίας

• Εφαρμογή Εμπορικής Πολιτικής της εταιρίας .

• Χάραξη της Στρατηγικής της εταιρίας

Συντονισμόςόλων των τμημάτων της εταιρίας

• Οριοθέτηση βραχυπρόθεσμων –μακροπρόθεσμων στόχων της εταιρίας

• Αύξηση της κερδοφορίας της εταιρίας

• Ανάπτυξη σχέσεων και επαφών με όλους τους πελάτες –συνεργάτες-προμηθευτές

• Ανάπτυξη του πελατολογίου

• Παρακολούθηση καλής λειτουργίας όλων των τμημάτων της εταιρίας και όλων των στόχων –προγραμμάτων.

• Εφαρμογή Logisticsστην αποθήκη της εταιρίας

• Τυποποίηση τρόπου πώλησης

 

• Νέος τρόπος εκπαίδευσης προσωπικού

 

• Τυποποίηση εντύπων  Αναδιοργάνωση διαδικασιών 

 

• Εβδομαδιαία MeetingsΠροσωπικού 

 

• Καθημερινή παρακολούθηση πωλήσεων 

 

• Τρόποι ανεύρεσης πελάτολογίου

 

•  Έρευνα ανταγωνισμού 

 

• Oικονομικοί πόροι

•  Έξοδα Εμπορικής Διεύθυνσης  Αναδιοργάνωση Ωραρίου Λειτουργίας Καταστήματος και ωραρίου Συμβούλων Πωλητών και του τμήματος CUSTOMERCARE. 


Νοέμβριος 1998 έως Δεκέμβριος 2000:

Εμπορικός Διευθυντής Βορείου Ελλάδος

Οι κύριες αρμοδιότητες του είναι:

• Δημιουργία Marketingκαι BusinessPlanγια το Υποκατάστημα Βορείου Ελλάδος

• Εφαρμογή Εμπορικής Πολιτικής της εταιρίας στην Βόρειο Ελλάδα

• Χάραξη της Στρατηγικής του Υποκαταστήματος

Συντονισμόςόλων των τμημάτων του Υποκαταστήματος

• Οριοθέτηση βραχυπρόθεσμων –μακροπρόθεσμων στόχων του Υποκαταστήματος

• Δημιουργία νέας δομής ανάπτυξης και οργάνωσης  του Υποκαταστήματος-Reengineering

• Αύξηση της κερδοφορίας

• Ανάπτυξη σχέσεων και επαφών με όλους τους πελάτες –συνεργάτες-προμηθευτές

• Ανάπτυξη του πελατολογίου

• Παρακολούθηση καλής λειτουργίας όλων των τμημάτων του Υποκαταστήματος και όλων των στόχων –προγραμμάτων.

• Εφαρμογή Logisticsστην αποθήκη τουΥποκ/ματος


Ιούλιος 1992 έως Νοέμβριος 1998:

Διευθυντής Πωλήσεων

Οι κύριες αρμοδιότητες του είναι:

• Δημιουργία και υλοποίηση με την βοήθεια μου Businessκαι MarketingPlanγια την κάθε νέα αντιπροσωπεία.

• Εκπαίδευση των αντιπροσώπων σε θέματα MarketingManagementEμπορική ΔιεύθυνσηΑντιπροσωπείας – Χειρισμό πελατών και εκπαίδευση σε χειρισμό προγραμμάτων Η/Υ και μηχανογράφησης της αντιπροσωπείας με τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων , οργάνωση πελατολογίου κ.λπ.

• Σχεδιασμός-Οργάνωση και Υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος των αντιπροσώπων.

• Προετοιμασία του πακέτου FRANCHISEτης εταιρίας.

• Ανάπτυξη νέων αντιπροσωπειών της εταιρίας και επιλογή των καταλλήλων ατόμων-επιχειρηματιών μέσα από Interviewsκαι αναλυτική εξέταση των δυνατοτήτων και ικανοτήτων των υποψηφίων μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες επιλογής.

• Δυνατότητα σχεδιασμού ανοιγμάτων κουφωμάτων και αιθρίων απο κατόψεις εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης και επίβλεψης του συνεργείου τοποθέτησης


Δεκέμβριος 1989 έως Σεπτέμβριος 1990:

Μηχανολόγος Μηχανικός

Οι κύριες αρμοδιότητες του είναι:

Σχεδιασμός και επίβλεψηεργοταξίου συστημάτων πυρασφάλειας σε δεξαμενές πετρελαίου.

• Μελέτη σχεδιαστικών προγραμμάτων Η/Υ CAESARγια σχεδιασμό σωληνώσεων με υποδομή και στήριξη.

• Έρευνα των απαραιτήτων υλικών και DecisionMakerγια την καταλληλότητα των υλικών.

• Αξιολόγηση των προσφορών των προμηθευτών.

• Σχεδίαση σε AutoCADεικονικής αναπαράστασης διαδρομών σωληνώσεων και επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Επίβλεψη του εργοταξίου και τελική υλοποίηση της μελέτης με ταυτόχρονη δοκιμή αντοχής και λειτουργίας της μελέτης.


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ημερομηνία (από -  έως)

1979 - 1985

Τίτλος Πιστοποιητικού  - Διπλώματος

Απόφοιτος του 2ου  Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης

( Ικτίνου )  Βαθμός αποφοίτησης 18.9 με άριστα το 20.

 

 

Ημερομηνία (από -  έως)

1985 – 1989

Τίτλος Πιστοποιητικού  - Διπλώματος

Πτυχιούχος΄΄ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ΄΄Βαθμός πτυχίου ‘’ Λίαν Καλώς ’’  7 με άριστα το 10

Επαγγελματικές δεξιότητες που αποκτήθηκαν

Ειδίκευση στον Ενεργειακό Τομέα

 

 

 

Ημερομηνία (από -  έως)

1998-1999

 

Τίτλος Πιστοποιητικού  - Διπλώματος

Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από ΕΔΙΠ ( Εταιρία Διοίκησης & Πληροφορικής ) σε πρόγραμμα μετεκπαίδευσης 20 Διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων σε πρόγραμμα της Ευρωπαικής Κοινότητας μετά απο επιλογή ανάμεσα απο 3.000 στελέχη βάση βιοπγραφικού τους και εμπειρίας τους με τίτλο:

 

Επαγγελματικές δεξιότητες που αποκτήθηκαν

''ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ -ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ''


ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Μητρική γλώσσα

Eλληνικά

Λοιπές γλώσσες

Αγγλικά , Γαλλικά

(Επίπεδο γνώσης)

LOWER , 6 ΧΡΌΝΙΑ ΛΥΚΕΙΟ

Ψηφιακές δεξιότητες

 

ΓλώσσεςπρογτραμματισμούFORTRAN PASCAL, Microsoft programs , web design , e-shop designer,  

Λοιπές δεξιότητες – Συνδικαλιστική – Κοινωνική δράση

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Από την πρώτη ημέρα της επαγγελματικής μου καριέρας έχω συμμετάσχει σε όλα σχεδόν τα αξιόλογα σεμινάρια που έχουν διοργανωθεί από την ΕΕΔΕ όπου είμαι και μέλος της , αλλά και στην ΕΔΙΠ και στον ΣΕΠΒΕ , ΣΕΒΕ , Εμπορικό Επιμελητήριο , ΤΕΕ , και σε σεμινάρια οικονομικού περιεχομένου με νέες τεχνολογίες της ΕΕ.

Αναλυτικά λοιπόν έχω λάβει μέρος:

 

Συνεχιζόμενη κατάρτιση στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

Ελληνική Εταιρία ΔιοίκησηςΕπιχειρήσεων ( εεδε ) .

 

1. ΄΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜARKETING–ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΄΄ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 100 ΩΡΩΝ.

2. ΄΄ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΄΄ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 50 ΩΡΩΝ.

3. ΄΄ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜARKETING–ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΄΄ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 50 ΩΡΩΝ.

4. ΄΄PERSONALPROFILESYSTEM΄΄ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ50 ΩΡΩΝ.

5. ΄΄ ΜΙΓΜΑ MARKETING΄΄

6. ΄΄ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ –ΠΡΟΩΘΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ΄΄

7. ΄΄PELATIONSHIP MARKETING΄΄

8. ΄΄S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗ΄΄

9. ΄΄ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ΄΄

10. ΄΄ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ΄΄

11. ΄΄ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ΄΄

12. ΄΄AFTERSALESSERVICE΄΄

13. ΄΄ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ΄΄

14. ΄΄ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ –ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ΄΄

15. ΄΄ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ΄΄

16. ΄΄ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ΄΄

17. ΄΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ΄΄

18. ΄΄ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ΄΄

19. ΄΄ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ΄΄

 

 

 

Συνεχιζόμενη κατάρτιση στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

Εταιρία ΔΙοίκησηςΠληροφορικής ( ΕΔΙΠ ) .

20. ΄΄ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΄΄

21. ΄΄ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΣ BCG΄΄

22. ΄΄ AΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΘΟΔΟΣ SWOT΄΄

23. ΄΄ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟ OPTIMA΄΄

24. ΄΄ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ BPR– ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ΄΄

25. ΄΄ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΙS΄΄

26. ΄΄ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MS-ACCESS΄΄

27. ΄΄EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ JETFORM΄΄

28. ΄΄PAPERLESS OFFICEΜΕΕΦΑΡΜΟΓΕΣINTRANET΄΄

29. ΄΄INTERNET MARKETING΄΄

30. ΄΄ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΕΜΠΟΡΙΟ΄΄

31. ΄΄ΠΡΟΤΥΠΑSET&IBM NET COMMERCE΄΄

32. ΄΄ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΩΝ΄΄

33. ΄΄ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ΄΄

34. ΄΄ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ΄΄

35. ΄΄ΣΥΣΤΗΜΑ ISO9000΄΄

36. ΄΄ΕΦΑΡΜΟΓΗ LOGISTICS΄΄

37. ΄΄EΠΙΠΕΔΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ΄΄

38. ΄΄ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΡΟΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ΄΄

39. ΄΄INNOVATION MANAGEMENT TECHNIQUE΄΄

40. ΄΄ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ΄΄

 

Συνεχιζόμενη κατάρτιση στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

Σύνδεσμος Εταιριών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος ( ΣΕΠΒΕ ) .

 

41. ΄΄ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΄΄ .

42. ΄΄ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΄΄.

43. ΄΄ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΄΄.

44. ΄΄ STRATEGICMARKETING΄΄.

45. ΄΄ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ΄΄ ( Εισηγητής Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος )

 

Διήμερο Σεμινάριο που περιελάμβανε τις εξής ενότητες:

 

¨ Eπιχειρηματικότητα και επιτυχία

¨ Άνθρωποι

¨ Διοίκησηανθρώπων

¨ Marketing, Πωλήσεις, Customer Service

¨ Κερδίστε εκατομμύρια από τους πελάτες σας

¨ Η εκπαίδευση

¨ Η τεχνική της μοναδικής προσφοράς

¨ DirectMail& Telemarketing

¨ Η δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας

¨ Δημιουργικές ιδέες και τεχνικές marketing

 

Τιμητικές διακρίσεις και βραβεία

 

Είμαι μέλος του Ομίλου Αντισφαίρισης Θεσσαλονίκης στην Κηφισιά τα τελευταία 20 χρόνια και πριν από τον ΟΜΙΛΟ ήμουν μέλος στο τμήμα τένις της ΧΑΝΘ.

Ασχολούμαι πολύ ενεργά και ερασιτεχνικά με το ΤΕΝΙΣ  εδώ και 30 χρόνια απο 16 ετών και είναι το άθλημα που μου αποροφά τον περισότερο ελεύθερο χρόνο μου ,με διακρίσεις από τα τουρνουά μελών που έχω λάβει μέρος :

3η Θέσησε συμμετοχή μου σε τουρνουά Απλού ανδρών SHARKTOURNAMENT2011

3η θέση σε συμμετοχή μου σε τουρνουά Απλού ανδρών Βεταράνων  2006 I.T.F. RANKINGTOURNAMENT 

1η θέση σε Διπλό Ανδρών στον Ο.Α.Θ. 2001

3η θέσησε συμμετοχή μου σε τουρνουά Απλού ανδρών 1999 στο ASTERASPOOLστην Σχολή Πολέμου με 128 συμμετοχές σε ταμπλώ .

3η θέσησε Διπλό Ανδρών στη ΧΑΝΘ 1992

Κατέχω δίπλωμα ιστιοπλοίας στα σκάφη OPTIMIST.Ασχολούμαι και με την κολύμβηση και την γυμναστική σε γυμαναστήριο.Φώτο : Απονομή μεταλλίου στο τουρνουά ΤΕΝΙΣ SHARΚ από τον πρόεδρο του ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΟ Γιαννόπουλο.Στις καλλιτεχνικές μου ανησυχίες έχω να καταγράψω την ενασχόληση μου με την  ζωγραφική από παιδί και ήδη έχω έναν ικανοποιητικό αριθμό προσωπικών έργων.Επίσης με ελκύουν πολύ όλα τα σπόρ τόσο καλοκαιρινά Κολύμβηση, Ιστιοπλοϊα όσο και τα χειμερινά όπως Σκί και αναβάσεις στο βουνό.

Μου αρέσει πολύ ο κινηματογράφος και κάποια πολύ καλά βιβλία άλλα είναι πλέον σπάνιες οι στιγμές που αφιερώνω σε διάβασμα εκτός απο τα έγγραφα της δουλειάς μου δυστυχώς.

 

Δημοσιεύσεις - Παρουσιάσεις

Βιβλίο με τίτλο: ΄΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΄΄ Θεσσαλονίκη 1997

Συνέδρια – Σεμινάρια

Έχω ταξιδέψει σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες άλλα θα ήθελα να σταθώ στις  παρακάτω εμπειρίες μου.

DORAL  Μάιος 1994 Συμμετοχή μου σε επαγγελματικό ταξίδι στην Σόφια Βουλγαρίας με τον Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρίας για την επίβλεψη υλοποίησης στρατηγικού PROJECT, με ταυτόχρονες επαφές για την  δημιουργία αντιπροσωπείας στην Βουλγαρία.

 

PRINTEC  Μάρτιος 1999 Συμμετοχή μου σε επαγγελματικό ταξίδι στο Ανόβερο  Γερμανίας με τον Γενικό Διευθυντή της εταιρίας για συμμετοχή μας στην μεγαλύτερη παγκόσμια έκθεση πληροφορικής – τηλεπικοινωνιών και νέων τεχνολογιών CEBIT’99.

 

PRINTEC  Σεπτέμβριος1999 ΣυμμετοχήμουσεδιεθνέςFORUM μεθέμα΄΄Smart Card: Your passport to service across Europe ‘’.

INTERSALONIKA2007 Συμμετοχή μου σε επαγγελματικό ταξίδι στα Τίρανα Αλβανίας και συμμετοχή μου ως επικεφαλής  σε διαπραγματέυσεις για την εξαγορά ασφαλιστικής εταιρίας.

 

ECOENERGIAA.E. 2008 Συμμετοχή μου σε επαγγελματικό ταξίδι στην Σόφια Βουλγαρίας και συμμετοχή μου ως επικεφαλής marketingσε επαφές με το Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας και επενδυτές.

2009Ταξίδι στο ΜΟΝΑΧΟ και συμμετοχή στην INTERSOLARέκθεση για ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2010  Ταξίδι στο Βερολίνο και συμμετοχή στην παρουσίαση την βιομηχανίας κατασκευής πάνελ ALEO

 

SUNWIND2010 - 2013Συμμετοχή μου σε επαγγελματικά ταξίδια σε όλη την Ευρώπη Ελβετία Γερμανία Ιταλία Ισπανία Βέλγιο και σε διηπειρωτικά ταξίδια στην Κίνα αλλά και στην Κορέα. Συμμετείχα σε όλες τις εκθέσεις intersolarΜόναχο και Πεκίνο αλλά και στην SOLAREXPOστην Βερόνα Ιταλίας.

 

ΣΤΕΓΗ  2014 2015 2016 Ως Πρόεδρος της Sunwindκαι του Συνδέσμου ΣΤΕΓΗ έχω ταξιδέψει στις Βρυξέλλες στα EnergyWeeks3 φορές

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΓΝΩΣΕΙΣ- EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Από τις 6 εταιρίες που έχω εργαστεί μέχρι σήμερα στην καριέρα μου έχω αποκομίσει από την κάθε εταιρία που έχω εργαστεί μεγάλη εμπειρία Διοικητική ,αφού στην ΕΚΟ  ήμουν υπεύθυνος PROJECTκαι είχα υπό την εποπτεία μου τον υπεύθυνο του εργοταξίου και την ομάδα του , στην  DORALείχα υπό την εποπτεία μου 12 αντιπροσώπους , όπου και το managementήταν δύσκολο διότι ήταν όλοι επιχειρηματίες , στην

  PRINTECόπου είχα την συνολική Δ/νση μιας ομάδας 12 ατόμων του Υποκ/τος , επίσης με την εμπλοκή μου στην Εμπορική Διεύθυνση της AUTORENTAUTOrent  A.E.

μιας μεγάλης εταιρίας απέκτησα εμπειρία και γνώσεις ικανές να αναλάβω παρόμοια θέση όταν και ήλθε η θέση του Εμπορικού Διεύθυντη στη INTERSALONIKA με ταυτόχρονη θέση Διευθυντή Προσωπικού και 120 άτομα προσωπικό και 1000 συνεργάτες υπο την εποπτεία μου, όπου ήταν και η μεγάλη πρόκληση στην καριέρα μου σαν στέλεχος.

Στα μέσα του 2002 ήρθε η νέα επιχειρηματική πρόκληση να αναλάβω το Υποκατάστημα της ALPHACOPY- ΝΟΚΙΑ

 στην Θεσσαλονίκη ένα απο τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα ΝΟΚΙΑ SHOPστην Ευρώπη και έπειτα  πάλι με την ανάληψη της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ MARKETINGεφάρμοσα νέα συστήματα πωλήσεων και ανάπτυξης του ΟΜΊΛΟΥ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ όπως και στην τελευταία μου ενασχόληση στην ECOENERGIAκαι ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ και SUINWIND. Επίσης Από την πορεία μου στις 8  αυτές διαφορετικές εταιρίες απέκτησα μεγάλη εμπειρία σε θέματα Διαδικασιών , Οργάνωσης , MARKETING, MANAGEMENT, Μεθοδολογίαςκαι Προσέγγισης προβλημάτων και ανθρώπων. Η πορεία και στις τρεις αυτές εταιρίες ήταν σημαντική γιατί είναι και οι 8 LEADERστον χώρο τους με σημαντικά άλματα τα τελευταία χρόνια, γεγονός που δείχνει ότι η επιλογή των στελεχών τους ήταν και σωστή αλλά και προσεκτική .

Επίσης είναι πολύ θετικό  ότι η κάθε εταιρία έχει πολύ  διαφορετικό αντικείμενο , οργάνωση , προσωπικό, πολιτική , διαδικασίες και έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία να έχω σφαιρική εκπαίδευση και να απορροφήσω διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης και επίλυσης προβλημάτων που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό στην καριέρα ενός Managerκαι ενός επιχειρηματία αργότερα που θα είναι managerστις δικές του επιχειρήσεις. Τέλος αξίζει να σημειώσω ότι η πορεία μου στην PRINTECμέχρι σήμερα είναι επίσης πολύ σημαντική εμπειρία γιατί γνώρισα τον χώρο της πληροφορικής από τα ενδότερα μιας μεγάλης εταιρίας , και επίσης έμαθα όλα τα προϊόντα και μυστικά της μηχανογράφησης μιας εταιρίας γεγονός που ερμηνεύεται σαν μια αναντικατάστατη εκπαίδευση μου ακριβώς στην καρδιά μιας επιχείρησης ,που πλέον είναι η Μηχανογράφηση. Θεωρώ ότι οι Managerπου δεν θα γνωρίζουν καλά ή δεν θα προέρχονται από τον χώρο της πληροφορικής σε λίγα χρόνια δεν θα είναι επαρκείς για τις εταιρίες. Είναι μάλιστα και ένας από τους κύριους λόγους που μεταπήδησα σε εταιρία πληροφορικής μετά την DORALενώ είχα προτάσεις από ανταγωνιστικές εταιρίες κουφωμάτων.

 Ηγετικές ικανότητες διαχείρισης άσκησα στην NOKIAκαι στην SUNWINDENERGYόπου ήμουν και είμαι ο και κυρίως μέτοχος και πλέον

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΟΝΕΣ,  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ .  Στις γνώσεις μου μπορώ να προσθέσω , άριστο χειρισμό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και επίσης είμαι γνώστης των προγραμμάτων BASIC, FORTRAN, PASCAL,CAESAR, MS-ACCESS, Επίσης γνωρίζω να χειρίζομαι άψογα τα προγράμματα της MicrosoftWord,Excel,Windows, Powerpoint.Winamp,Winzip,Outlook. Eπίσης χειρίζομαι άψογα τα προγράμματα πλοήγησης στο Internetόπως το InternetExplorerκαι το NetscapeNavigatorμε σκοπό την αναζήτηση κάθε πληροφορίας προς το συμφέρον της εταιρίας και σαν εργαλείο δουλειάς. Επίσης μπορώ να δημιουργήσω PROJECTυλοποίησης ιστοσελίδας (WEBSITE)και την προτεινόμενη καλύτερη λύση αγοράς σε Hardwareκαι Softwareγια μια εταιρία. Oι γνώσεις μου επεκτείνονται και στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο σε όλες τις μορφές του αλλά και στην χρήση μελλοντικά SmartCards  αφού συμμετείχα σε ανάλογο FORUM

 

Γενικά έχω να παρατηρήσω πως η όλη μου πορεία μέχρι σήμερα από την πρώτη μου εργασία σαν μηχανικός στα Ελληνικά Πετρέλαια εώς σήμερα κρίνεται επιτυχής και επετέυχθηκε μετά από προσωπικό αγώνα και προσπάθεια και πολλή δουλειά.

Η εμπειρία μου και η συμμετοχή μου στην Διοίκηση εταιριών με καθιστά πιστεύω έναν πολύ ικανό manager.

 


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Είμαι ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ της ΝΔ στη Γραμματεία Παραγωγικών Τομέων.

Συμμετέχω στην Διοικούσα επιτροπή της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη και σε δράσεις του τομέα Ενέργειας.