Στην υποδοχή του Προέδρου μας Κυριάκου Μητσοτάκη ! Η Θεσσαλονίκη μίλησε !
Στην υποδοχή του Προέδρου μας Κυριάκου Μητσοτάκη ! Η Θεσσαλονίκη μίλησε !

Στην υποδοχή του Προέδρου μας Κυριάκου Μητσοτάκη ! Η Θεσσαλονίκη μίλησε !