Πήρα την ευλογία για τον αγώνα μου από τον Μητροπολίτη Καλαμαριάς Ιουστίνο
Πήρα την ευλογία για τον αγώνα μου από τον Μητροπολίτη Καλαμαριάς Ιουστίνο

Πήρα την ευλογία για τον αγώνα μου από τον Μητροπολίτη Καλαμαριάς Ιουστίνο , έναν φωτισμένο Δεσπότη που έχει αλλάξει πολλά στην εκκλησιαστική ζωή της Καλαμαριάς μας.