Στην εκδήλωση του Μιχάλη Κούπκα για τους φορολογικούς συντελεστές.
Στην εκδήλωση του Μιχάλη Κούπκα για τους φορολογικούς συντελεστές.

Στην εκδήλωση του Μιχάλη Κούπκα Προέδρου εφοριακών Βορείου Ελλάδος ,για τους φορολογικούς συντελεστές. Καλή επιτυχία Μιχάλη και στον αγώνα σου ως Δημοτικός Σύμβουλος με τον Νίκο Ταχιάο.