ΧΩΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΙΤΗΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΩΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΙΤΗΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Από 1/11/2016 το Υπνωτήριο Αστέγων λειτουργεί στο πλαίσιο της Πράξης: «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5001616 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Η Δομή στεγάζεται σε κτίριο που παραχωρήθηκε από τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης και λειτουργεί σε συνεργασία με την ΜΚΟ «ΑΡΣΙΣ» με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

Σκοπός της λειτουργίας του Υπνωτηρίου είναι η προσωρινή νυχτερινή φιλοξενία αστέγων καθώς και η κάλυψη εκτάκτων αναγκών. Η Δομή υλοποιεί συστηματικές ενέργειες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης των αστέγων. Μπορούν να φιλοξενηθούν 65 άτομα που είναι άστεγα για διάστημα έως -6- μηνών.

Η παραμονή στη Δομή γίνεται κατόπιν λήψεως κοινωνικού ιστορικού από την κοινωνική λειτουργό. Η Δομή ξεκίνησε τη λειτουργία της μέσω χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης» είναι μια ανοικτή δομή άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των ατόμων που ζουν σε συνθήκες έλλειψης στέγης. Λειτουργεί επτά -7- ημέρες την εβδομάδα. Ξεκίνησε τη λειτουργία της σε συνεργασία με την ΜΚΟ «PRAKSIS» μέσω χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Να αυξηθούν αυτά τα κέντρα με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ με στόχο τον μηδενισμό του προβλήματος.