Συναντήθηκα θεσμικά με τον, Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ,Κύριο Μιχάλη Ζορπίδη
Συναντήθηκα θεσμικά με τον, Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ,Κύριο Μιχάλη Ζορπίδη

Συναντήθηκα θεσμικά με τον, Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ,Κύριο Μιχάλη Ζορπίδη , όπου και ενημερώθηκα ενδελεχώς για τις δράσεις του επιμελητηρίου και συμφωνήσαμε στην οργάνωση εκδήλωσης ενημέρωσης των μέλων σε θέματα ενεργειας φωτοβολταικων συστημάτων θεσμικά από τον πανελλήνιο σύνδεσμο μας οικιακών κτιριακών φωτοβολταικων.