Καλή επιτυχία στην νέα μας Γραμματέα στην Νέα Δημοκρατία την Μαρία Συρεγγέλα
Καλή επιτυχία στην νέα μας Γραμματέα στην Νέα Δημοκρατία την Μαρία Συρεγγέλα
Καλή επιτυχία στην νέα μας Γραμματέα στην Νέα Δημοκρατία την Μαρία Συρεγγέλα , που είναι η πρώτη γυναίκα γραμματέας του κόμματος !
Όπως μου είπε θα συνεργαστούμε όλοι μαζί για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.