ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΛΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΛΗ