Καμαρώσαμε τα νειάτα μας στην Καλαμαριά στην παρέλαση αλλά και στην παραλιακή Μεγάλου Αλεξάνδρου . Χρόνια πολλά σε όλες και όλους !
Καμαρώσαμε τα νειάτα μας στην Καλαμαριά στην παρέλαση αλλά και στην παραλιακή Μεγάλου Αλεξάνδρου . Χρόνια πολλά σε όλες και όλους !

Καμαρώσαμε τα νειάτα μας στην Καλαμαριά στην παρέλαση αλλά και στην παραλιακή Μεγάλου Αλεξάνδρου . Χρόνια πολλά σε όλες και όλους !