Στην εκδήλωση των ΚΑΠΗ Ά Θεσσαλονίκης για την γιορτή της μητέρας !
Στην εκδήλωση των ΚΑΠΗ Ά Θεσσαλονίκης για την γιορτή της μητέρας !

Στην εκδήλωση των ΚΑΠΗ Ά Θεσσαλονίκης για την γιορτή της μητέρας ! Σεβασμό και αξιοπρέπεια για τους ανθρώπους μας !