Σας περιμένω όλους να μιλήσουμε ειλικρινά χωρίς ξύλινο πολιτικό λόγο με ουσία για την επόμενη ημέρα της χώρας και της πόλης μας !
Σας περιμένω όλους να μιλήσουμε ειλικρινά χωρίς ξύλινο πολιτικό λόγο με ουσία για την επόμενη ημέρα της χώρας και της πόλης μας !

Σας περιμένω όλους να μιλήσουμε ειλικρινά χωρίς ξύλινο πολιτικό λόγο με ουσία για την επόμενη ημέρα της χώρας και της πόλης μας !