Συζήτηση στο extra με πολιτικά στελέχη από όλα τα κόμματα όπου μιλάω για το τραγικό ναυάγιο και τα οικονομικά αποτελέσματα.
Συζήτηση στο extra με πολιτικά στελέχη από όλα τα κόμματα όπου μιλάω για το τραγικό ναυάγιο και τα οικονομικά αποτελέσματα.

Συζήτηση στο extra με πολιτικά στελέχη από όλα τα κόμματα όπου μιλάω για το τραγικό ναυάγιο και τα οικονομικά αποτελέσματα.