Στην KARFITSA του Σαββατοκύριακου άρθρο μου για την ενεργειακή αυτονομία των πολιτών με τα φωτοβολταϊκά στέγης με επιδότηση στους πολίτες έως και 75% του συνολικού ποσού.
Στην KARFITSA του Σαββατοκύριακου άρθρο μου για την ενεργειακή αυτονομία των πολιτών με τα φωτοβολταϊκά στέγης με επιδότηση στους πολίτες έως και 75% του συνολικού ποσού.

Στην KARFITSA του Σαββατοκύριακου άρθρο μου για την ενεργειακή αυτονομία των πολιτών με τα φωτοβολταϊκά στέγης με επιδότηση στους πολίτες έως και 75% του συνολικού ποσού.